AKTUALNOŚCI

Biznes postpandemiczny, czyli dlaczego warto wiedzieć, gdzie jest nasza firma?
Luzowanie obostrzeń i powolny (ale jednak) powrót do nieco bardziej standardowej rzeczywistości to dla biznesu z pewnością powód do odetchnięcia z ulgą. ALE to też wielkie wyzwanie, bo pandemia nadszarpnęła przecież kondycję większości firm.

Nowe strategie działania, cięcia kosztów, przerzucanie na cito środków tam, gdzie były potrzebne – kto prowadzi firmę ten wie, jak dynamiczny i biznesowo trudny rok za nami. Dlatego właśnie teraz – u progu powrotu do „normalnej” rzeczywistości, każdy właściciel powinien dokładnie wiedzieć, w jakiej kondycji znajduje się jego firma. Niestety, bieżące „suche” dane i wyniki finansowe nie mówią wszystkiego o tym, gdzie jesteśmy i jakie mamy perspektywy! Co więc jest potrzebne? Pogłębiona analityka procesów, środowiska wewnątrz i na zewnątrz firmy a także kompleksowe wnioski i rekomendacje, które można wdrażać natychmiast.

Pole do takich działań daje DIAGNOSTYKA WSKAŹNIKOWA. To unikalny analityczny produkt biznesowy, którego metodykę eksperci FiM Consulting opracowali wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Handlowej. Na podstawie analizy płynności finansowej, analizy procesów i rentowności oraz analizy konkurencji i branży, FiM Consulting przygotowuje raport zawierający wyniki badań wraz z wnioskami, rekomendacjami oraz barometrem przyszłości, czyli biznesową prognostyką opierając się na zgromadzonej wiedzy i doświadczeniu ekspertów. Każdy podmiot, dla którego zostanie przeprowadzona diagnostyka wskaźnikowa, otrzymuje zestaw ok. 100 wskaźników finansowych i operacyjnych oceniających efektywność ekonomiczną i operacyjną Przedsiębiorstwa.

To, co przedsiębiorstwo zyskuje na podstawie tak analitycznego procesu, to wiedza na temat szczegółowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz czytelne wskazania jak optymalizować biznes, by zwiększać przychody i poprawiać notowania rynkowe. Dziś to wiedza bezcenna, bo w niezwykle trudnym czasie pospandemicznym pozwala ustawić biznes tak, by wypracować, utrzymać lub zwiększyć przewagę konkurencyjną na rynku. A do tego dąży przecież każda firma.

Szkolimy w największej izbie gospodarczej w Polsce

Trudne decyzje podejmuje się w czasie względnej prosperity. W trudniejsze czasy dobrze jest wejść z dobrze zorganizowaną Firmą, odporną na przeciwności losu i zawirowania otoczenia.
Ta myśl przewodnia była podstawą do dyskusji z przedsiębiorcami, którzy spotkali się z Ekspertami FiM Consulting 26 maja 2022r. w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Czytaj więcej »

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Międzynarodowe Targi Poznańskie 2020-02-27 Poznań Poznań  MTP Meble Polska 2020 Seminarium “Kalkulacja kosztu wytworzenia” i “Jak utrzymać zysk w czasach spowolnienia  prowadzący: Krzysztof Frydziński powrót

Czytaj więcej »

Najnowszy wpis: