FIM Consulting

„Bardzo interesująca dla nas okazała się analiza porównawcza naszej firmy z bezpośrednią konkurencją. Uzyskaliśmy informacje o naszej sytuacji na rynku, a tym samym uświadomiliśmy sobie możliwości i sposoby zwiększania swojej konkurencyjności”