FIM Consulting

Oferta

Doradztwo biznesowe

Interim management

Szkolenia

Diagnostyka i monitorowanie biznesu

Zarządzanie projektami

 • Doradztwo_Zawodowe

  Doradztwo biznesowe Skontaktuj się z nami

  Nasi doradcy oraz konsultanci identyfikują, dekonstruują i proponują rozwiązania typowych oraz specyficznych problemów naszych Klientów związanych ze wszystkimi obszarami działalności biznesowej Firmy. Oto lista niektórych oferowanych rozwiązań:

  • Budowa i rozwój rentownej sprzedaży – usługa polega na audycie działów sprzedaży, analizie rynku, analizie produktów oraz kanałów dystrybucji i procesów sprzedażowych. Pełne rozpoznanie tego obszaru pozwala na identyfikację problemów, oszacowanie potencjału rynkowego, ocenę skuteczności działań oraz optymalizację procesu sprzedaży w celu zwiększenia skuteczności ekspansji handlowej. Na swoim koncie mamy wymierne sukcesy – spowodowaliśmy znaczący wzrost sprzedaży w wielu przedsiębiorstwach. Jest to pierwszy, najwidoczniejszy etap modernizacji firmy, po którego zakończeniu lub równolegle należy zająć się polepszeniem jakości obsługi klienta, a więc optymalizacją procesów logistyki i produkcji. Wytyczne przekazywane są managerom firmy lub wdrażane są przez managerów tymczasowych – interim managerów, którzy szkolą kadry firmy i przekazują im po osiągnięciu wyznaczonych celów swoje kompetencje – obsługę procesu. Elementem rozwoju rentownej sprzedaży jest wsparcie ekspansji handlowej na rynki zagraniczne (Europa, Bliski wschód, Afryka).
  • Optymalizacja procesów produkcji, logistyki, administracji, badań i rozwoju – polega na wskazaniu sposobu organizacji procesów w oparciu o najlepszą aktualnie dostępną wiedzę i najlepsze praktyki zarządcze stosowane przez liderów rynku – firmy o wysokiej kulturze organizacyjnej. Odpowiedni dobór metod pomiaru efektywności procesów umożliwia porównanie firmy z jej konkurencją – Benchmarking możliwy jest nie tylko na poziomie analizy finansowej, ale także procesów.
  • Wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania opartych o Controlling, rachunek kosztów ABC/TDABC – w tym obszarze proponujemy państwu wdrożenie naszych autorskich rozwiązań zarządczych wspieranych przez metodykę FIM BASP oraz narzędzia wsparcia informatycznego CETI, wypracowane wespół ze Szkołą Główną Handlową przez nasz dział Badawczo-Rozwojowy.
  • Aktywizacja innowacyjności w przedsiębiorstwach – nasze działania skupiają się na zmianie sposobu myślenia o rozwoju, budowie działów Badawczo-Rozwojowych – wskazywaniu kierunku rozwoju Firmy, analizach zwrotu z potencjalnych działań rozwojowych oraz wskarciu pozyskiwania finansowania na prototypowanie i projekty nowych rozwiązań.
  • Rozpoznanie możliwości zewnętrznego finansowania przedsięwzięć Firmy – poprzez dotacje unijne i ministerialne, przegotowanie do lobbowania na rzecz uruchomienia wybranych instrumentów pomocowych oraz pomoc w znajdowaniu inwestorów.
  • Kompleksowe restrukturyzacje przedsiębiorstw – związane z podziałem, zbyciem, przejęciem, przygotowaniem do wejścia na giełdę, rzetelną wyceną uwzględniającą możliwość poddania finansów przedsiębiorstwa działaniom inżynierii finansowej.
 • Doradztwo_Zawodowe

  Interim management Skontaktuj się z nami

  Szybko zachodzące zmiany gospodarcze, demograficzne, polityczne, poszukiwanie coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań, kompetencji i nowych rynków zbytu, mających zapewnić Firmie przewagę konkurencyjną, powodują, że właściciele i zarządy Firm poszukują bardzo wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin. Mają oni za zadanie przeprowadzić diagnozę, zaproponować zmiany i wdrożyć rozwiązania organizacyjne, informatyczne lub zbudować nowy obszar działalności firmy.

  Podaż wysokiej klasy specjalistów, zwłaszcza poza dużymi ośrodkami miejskimi jest ograniczony. Wysoki koszt stałego utrzymania takiego specjalisty najczęściej jest nieuzasadniony, a sam specjalista po rozwiązaniu problemy, wdrożeniu zmiany i uruchomieniu procesu nie odnajduje się w bieżącej administracji procesem. Rozwiązaniem tego problemu jest czasowe wynajęcie Interim managera – wysokiej klasy specjalisty z bardzo dużym doświadczeniem.

  • Interim Manager nie zabiera cennego etatu,
  • Interim Manager transferuje swój unikalny know-how do firmy,
  • Interim Manager działa mobilizująco na pracowników firmy, daje im przykład, mobilizuje do zwiększenia aktywności zawodowej i poszerzania swoich kompetencji.

  W Polsce interim management jest stosunkowo słabo znany i rzadko stosowany. Tymczasem w krajach Europy zachodniej praca w formule interim management jest rozwiązaniem popularnym oraz stosowanym przez firmy o różnej wielkości i typie własności.

Organizujemy konferencje naukowe i szkolenia na których dzielimy się ponad 20 letnim doświadczeniem z zakresu zarzadzania, sprzedaży i finansów.

 • Doradztwo_Zawodowe

  Szkolenia Skontaktuj się z nami

  Firma FIM Consulting posiada 23 letnie doświadczenie doradcze. Członkowie naszego zespołu przez wiele lat zarządzali dużymi organizacjami polskimi i zagranicznymi jako prezesi, dyrektorzy finansowi, operacyjni, handlowi, produkcji oraz kadrowi.

  Wiedza na temat najnowszych w nauce trendów w połączeniu z wieloletnią praktyką managerów daje nam kompetencje niezbędne do pracy w charakterze doradców, zarządców i trenerów. Celem szkoleń proponowanych przez FiM Consulting jest podniesienia świadomości managerów, zwiększenie kultury organizacyjnej i informacyjnej przedsiębiorstw oraz promocja dobrych praktyk – metod i technik pozwalających na wymierne i trwałe podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa.

  Szkolenia przeznaczone są dla firm które chcą wdrażać zaawansowane metody kalkulacji, symulacji, planowania i świadomego zarządzania biznesem. Produktem komplementarnym dla szkoleń jest coaching, pomoc indywidualnego trenera, w zastosowaniu wiedzy teoretycznej nabytej na szkoleniu, w praktyce oraz interim management – objęcie bezpośredniego zarządu nad procesem budowy lub reorganizacji wybranego obszaru w Firmie i przygotowanie go, tak aby manager firmy mógł przejąć już uporządkowany i działający proces.

 • Doradztwo_Zawodowe

  Diagnostyka i monitorowanie biznesu Skontaktuj się z nami

  Kiedy warto pomyśleć o diagnozie?

  • Kiedy w Firmie, pojawiają się okresowo powtarzające się problemy, które mimo bieżących działań zaradczych nie znikają,
  • Kiedy obserwujemy niepożądane zachowania, zwyczaje, trendy w różnych obszarach działalności Firmy, u różnych pracowników,
  • Kiedy kilka/kilkanaście osób zauważa na ten sam problem,
  • Kiedy widzisz, że konkurencja robi coś lepiej, ale nie potrafisz właściwie zidentyfikować swoich problemów i sformułować strategii.

  Jak postawić dobrą diagnozę?

  • Należy spojrzeć na problemy w możliwie obiektywny sposób – najczęściej dobrym pomysłem jest uzyskanie obiektywnych wniosków przez osobę postronną spoza środowiska, spoza organizacji,
  • Należy uporządkować, zsyntetyzować i ustrukturalizować problemy występujące w organizacji,
  • Należy jasno przedstawić cel diagnozy w organizacji, tak, żeby osoby, które mogłyby dostarczyć cennych informacji nie poczuły się zagrożone,
  • Należy patrzeć systemowo na problemy,
  • Należy posiadać wiedzę na temat dobrych praktyk, najlepszą dostępną wiedzę na temat światowych standardów w danej dziedzinie oraz doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w różnych organizacjach – najczęściej, pomimo przekonania organizacji o wyjątkowości problemów w niej występujących, są to problemy typowe, które zostały już dawno rozwiązane u konkurencji,

  Rodzaje diagnoz oferowanych przez FiM Consulting:

  • Diagnoza wskaźnikowa firmy na tle konkurencji
  • Benchmarking i analiza wskaźników finansowych
  • Benchmarking i analiza wskaźników efektywności ekonomicznej procesów
  • Wieloryb – Diagnoza efektywności ekonomicznej produktów, klientów – do zrobienia
  • Diagnoza ogólnofirmowa – kompleksowa ocena całokształtu działalności Firmy wraz z identyfikacją problemów oraz wskazaniem kierunków rozwoju
 • Doradztwo_Zawodowe

  Zarządzanie projektami Skontaktuj się z nami

  FIM Consulting to doświadczeni kierownicy projektów, którzy mają na swoim koncie realizacje setek projektów dla dużych organizacji. W trakcie ich trwania wypracowaliśmy własne metodyki będące kompilacją znanych światowych standardów, tak aby uelastycznić i dopasować stosowane rozwiązania do przedmiotu projektu i otoczenia biznesowego organizacji w której prowadzony jest projekt. Managerowie FIM Consulting zarządzali projektami zarówno po stronie klientów jak i dostawców rozwiązań organizacyjnych lub informatycznych.

  Nasze kompetencje w zarządzaniu pozostają w zgodności z najlepszymi światowymi standardami: TQM, PRINCE2 Agile, AIM, PMI /PMBOK oraz w obszarze organizacji zarządzania produkcją: ISO, GMP, Six-Sigma. Wykorzystujemy w praktyce elementy metod ciągłego samodoskonalenia: Lean Manufactirung, Kaizen, VMS, SMED, 5S, Kanban, Poka Yoke, PDCA, 5 WHY, diagram Ishikawy, diagram Pareto.

 

Skontaktuj się z nami

FiM Consulting Sp. z o. o.
ul. Szymczaka 5 lok. C
01-227 Warszawa

Telefon: +48 22 862 90 70
FAX: +48 22 631 37 66
E-mail: biuro@fim.pl

Formularz kontaktowy