FIM Consulting

Edukacja

Firma FIM Consulting posiada 23 letnie doświadczenie doradcze. Członkowie naszego zespołu przez wiele lat zarządzali dużymi organizacjami polskimi i zagranicznymi jako prezesi, dyrektorzy finansowi, operacyjni, handlowi, produkcji oraz kadrowi.

Wiedza na temat najnowszych w nauce trendów w połączeniu z wieloletnią praktyką managerów daje nam kompetencje niezbędne do pracy w charakterze doradców, zarządców i trenerów. Celem szkoleń proponowanych przez FiM Consulting jest podniesienia świadomości managerów, zwiększenie kultury organizacyjnej i informacyjnej przedsiębiorstw oraz promocja dobrych praktyk – metod i technik pozwalających na wymierne i trwałe podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa.

Szkolenia przeznaczone są dla firm które chcą wdrażać zaawansowane metody kalkulacji, symulacji, planowania i świadomego zarządzania biznesem. Produktem komplementarnym dla szkoleń jest coaching, pomoc indywidualnego trenera, w zastosowaniu wiedzy teoretycznej nabytej na szkoleniu, w praktyce oraz interim management – objęcie bezpośredniego zarządu nad procesem budowy lub reorganizacji wybranego obszaru w Firmie i przygotowanie go, tak aby manager firmy mógł przejąć już uporządkowany i działający proces.

Aby skorzystać z naszej oferty prosimy o kontakt w celu przygotowania spersonalizowanej oferty na działania związane z transferem wiedzy – Skontaktuj się z nami

Z uwagi na charakter szkoleń i fakt, iż świadczone są one w terminach uzgodnionych każdorazowo z Klientem w zależności od możliwości czasowych osób szkolonych terminy uzgadniane są każdorazowo indywidualnie.

W trosce o jakość świadczenia naszych usług każdy Klient otrzymuje szczegółową umowę na działania szkoleniowo-couchingowe zawierającą:

 • Zakres szkolenia,
 • Wymagania dot. uczestników,
 • Poziom kompetencji osiągnięty po realizacji szkolenia,
 • Harmonogram,
 • Warunki szczegółowe,
 • Kierownik projektu – opiekun odpowiedzialny za realizację Umowy.

 

PRAWA KLIENTA

Klient ma prawo oczekiwać, że:

 • zostaną spełnione założone cele szkolenia, coachingu lub działań doradczych,
 • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (jeżeli zgodnie z umową pomieszczeń i infrastruktury nie zapewnia Klient),
 • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną, metodologiczną lub ekspercką dotyczącą realizowanych zadań umowy,
 • prowadzący szkolenie, coaching lub wsparcie doradcze tworzy dobrą atmosferę, aktywizuje uczestników i zorientowany jest na skuteczny transfer wiedzy,
 • w przypadku szkolenia, zostanie zrealizowany cały zakres tematyczny określony w planie szkolenia,
 • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.

PRAWA INSTYTUCJI DORADCZO-SZKOLENIOWEJ

Instytucja ma prawo oczekiwać, że:

 • uczestnicy projektu po stronie Klienta w pełni zaangażują się w proces kształcenia,
 • uczestnicy wezmą aktywny udział w przygotowanych przez trenera, coacha lub eksperta działaniach i ćwiczeniach,
 • uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia zasad,
 • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.

FiM Consulting dba o zadowolenie swoich Klientów. Bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację Umowy szkoleniowej jest przydzielony Kierownik projektu Zlecenia szkoleniowego. Klient ma możliwość zgłoszenia wszelkich wątpliwości, informacji o nieprawidłowościach zgodnie z procedurą: Procedura FIM – obslugi reklamacji oraz postepowania w sytuacjach nieprzewidzianych v 1.10